Internet Archive BookReader

Jadransko pitanje na Konferenciji mira u Parizu; zbirka akata i dokumenata